Otázky a odpovede

Na koho a akým spôsobom sa môžem obrátiť s otázkami?

Na Vaše otázky, ktoré zašlete na emailovu adresu
rasto.lech@gmail.com
sa pokúsim odpovedať v čo najskoršom termine.