Turnaj neregistrovaných hráčov v Spišskej Novej Vsi

bdm

18.6.2016 sa zúčastnili deti z CVČ Spišská Belá na turnaji neregistrovaných hráčov. Zúčastnilo sa na ňom cca 25 hráčov z Spišskej Novej Vsi, Lendaku a Spišskej Belej. Naše farby reprezentovali z ľava Naďka Mačičáková, Gabika Ulbrichová, Matej Tomala, Matrin Pliško. Vzhľadom na to, že toto zápolenie bolo ich prvou turnajovou skúsenosťou, zahrali pekne. No určite je treba ešte urobiť veľa práce. Naďka Mačičáková sa zúčastní prvý augustový týždeň na bedmintonovom kempe v Českom Tešíne a následne ju zaregistrujeme spolu s Gabikou Ulbrichovou v MŠK BO Spišská Belá. Budú nás reprezentovať v kategórii U11.

Rasťo Lech

Koniec bedmintonovej sezóny

…. a ukončili sme bedmintonovú sezónu. Rozložím ju do troch bodov.
1.bedmintonový oddiel, 2. krúžok v cvč , 3.bedminton pre verejnosť.

Počas ligového roku sme odohrali šesť ligových kôl v 3.lige východ. Žiaľ nedosiahli sme na žiaden bod. Z pohľadu laika je to zahanbujúce, ale z nášho pohľadu vieme, že je to náročný šport v ktorom je potrebné pre jeden bod vyhrať štyri zápasy v stretnutí. Ukázalo sa, že je na čom popracovať. Prihlásili sme klubových hráčov na bedmintonový kemp v Českom Tešíne, kde prvý augustový týždeň budú pracovať na svojich zručnostiach pod vedením svetových trénerov. Očakávame od nich , že to čo sa naučia odovzdajú aj ostatným hráčom v klube. Verím, že to bude prínosom pre oddiel.

Počas školského roku sme viedli krúžok v centre voľného času. Som rád, že deti sa zúčastňovali v takom hojnom počte. Naučili sa základné držania rakety a pohybovať sa po kurte. Prišli aj nové deti ktoré sa dopočuli od svojich spolužiakov o krúžku. Radosť mám hlavne preto, že sa pohybujú a robia niečo pre seba. Aj deťom sa chcem touto cestou poďakovať .Aj oni a podieľajú na rozvoji bedmintonu v meste.

V priebehu roku cca od septembra do konca mája mali ľudia možnosť si zahrať každú nedeľu bedminton. Hrávali sme doobeda i poobede a počas 34 nedieľ nás navštívilo 856 hráčov z toho 573 dospelých a 283 detí. Z toho vyplýva, že ľudia v meste a okolí majú záujem o pohyb.

Na záver mi dovoľte poďakovať sa mestu, ZŠ J.M.Petzvala a všetkým závodným i rekreačným hráčom,

ktorý sa akýmkoľvek pričinením zaslúžili o rozvoj bedmintonu v Spišskej Belej. Nová sezóna sa začína niekedy v septembri. Budeme sa usilovať pokračovať v našej práci, ktorým hlavným mottom je

“KAŽDÝ POHYB SA POČÍTA“

Rasťo Lech